Korisne informacije

Kupovina nekretnine predstavlja važnu odluku u životu svakog pojedinca i ne dešava se svakodnevno. Kako bismo svojim kupcima olakšali proces kupovine nekretnine, pripremili smo kratak vodič, koji bi Vam trebao biti od pomoći u realizaciji ovako bitne odluke.

Koraci u procesu kupovine

Odabir nekretnine i zaključenje ugovora

Nakon što kupac odabere željenu nekretninu, istu može rezervisati. U toku rezervacije kupac može razmisliti o uslovima plaćanja, ponovo pogledati nekretninu i prije donošenja konačne odluke razmisliti o uslovima kupovine.

Nakon što kupac odabere željenu nekretninu, pristupa se potpisu ugovora. U zavisnosti da li je nekretnina u izgradnji ili završena, zaključuje se ugovor o građenju ili predugovor o kupoprodaji nekretnine. Ugovorom se definiše predmet kupoprodaje, ugovorena cijena, način i rok plaćanja, garantni rok i rok za ulazak u posjed.

Obezbjeđenje finansijskih sredstava i plaćanje

U skladu sa definisanim načinom i rokovima plaćanja, kupac vrši plaćanje kupoprodajne cijene nekretnine.

Ukoliko kupac odluči da kupovinu nekretnine izvrši putem kredita, spremni smo obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju koja se tiče predmetne nekretnine (upotrebnu dozvolu, izvod iz knjige uloženih ugovora, i sl.), koja je potrebna u proceduri odobravanja kredita kod poslovnih banaka.

Ulazak u posjed nekretnine

Nakon tehničkog pregleda, pribavljanja upotrebne dozvole i nakon što kupac uplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u cjelosti, ispunjeni su uslovi za ulazak u posjed nekretnine. Prodavac izdaje potvrdu o izmirenim obavezama, čime su se stekli uslovi za preuzimanje ključeva. Kupac i prodavac zajedno vrše pregled nekretnine i potpisuju zapisnik o primopredaji iste.

​Prodavac obavještava nadležna komunalna preduzeća o novom vlasniku nekretnine, a kupac je dužan ulaskom u posjed stana da se prijavi kod istih kao novi potrošač (struje, vode, gasa, telefona i sl.). Za prijavu novog potrošača potrebna je fotokopija lične karte i ugovor o građenju ili notarski ovjeren kupoprodajni ugovor.

Upis vlasništva

Na osnovu ugovora o građenju ili predugovora o kupoprodaji, potvrde o isplaćenoj kupoprodajnoj cijeni, izvoda iz lista uloženih ugovora, kopije lične karte novog vlasnika, kupac je dužan zakazati potpis kupoprodajnog ugovora kod notara. Nakon ovjere ugovora kod notara, kupac preuzima primjerak ugovora (sa klauzulom intabulandi – tabularna izjava na osnovu koje se kupac može u zemljišnim knjigama upisati kao vlasnik nekretnine), i isti je obavezan dostaviti u nadležnu Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kako bi uknjižio nekretninu na svoje ime. Kupac postaje vlasnik nekretnine tek sa uknjižbom u zemljišne knjige. Troškove notarske obrade ugovora i uknjižbe snosi kupac.

Prijava Poreskoj upravi

Nakon upisa vlasništva ili ulaska u posjed nekretnine kupac je shodno važećoj zakonskoj regulativi, dužan u roku od 30 dana otići u područni centar Poreske uprave RS i prijaviti nekretninu u fiskalni registar nepokretnosti, zbog razreza poreza na nepokretnost. Pri realizaciji kupovine nekretnine na raspolaganju Vam stoji naš stručni tim, koji će odgovoriti na Vaša pitanja, pomoći da riješite dileme i donesete najbolju odluku.