MARVEL objavljuje da će u petak, 16. jula 2021. biti podjela ključeva za novoizgrađeni objekat SP3 – Lamela 5

Pozivamo sve kupce koji su izmirili svoje obaveze da se jave na dole navedeni kontakt broj i da zakažu preuzimanje ključeva svog novog stana!

🔑 SP3 – Lamela 5, ulica Vojvode Radomira Putnika

☎️ Telefon: ‪057 318 515