Izvor: societegenerale.rs
Piše : Zorana Aćimović

Investicija u nekretnine je jedan od produktivnijih vidova dugoročnog ulaganja, budući da donosi višestruke koristi. Investicione nekretnine generišu prihod, pored toga što mogu služiti i za primarno stanovanje.

Domaće tržište nekretnina poslednjih godina beleži oscilacije u prodajnim cenama, što je uslovljeno inteziviranom tražnjom za stambenim prostorom. Takodje postoji tražnja sa stambeno-poslovnim objektima, naročito u Beogradu.

Investiranje u nekretninu, bilo da je reč o stanu, apartmanu ili lokalu za izdavanje, je uglavnom isplativo u desetogodišnjem periodu. Sa druge strane, negativna stopa euribora, međubankarske stope koja utiče na visinu kamatne stope na kredite i u Srbiji, godinama unazad je na minimalnom nivou, što čini da stambeni krediti jesu povoljniji i da je isplativije kupiti stan kreditom banke nego ga iznajmljivati, odnosno, bolje je plaćati ratu nego rentu.

Koje su nekretnine za (dobru) investiciju

Najveći procenat investicionih nekretnina danas čine stanovi prosečne povšrine između 50 i 60 kvadratnih metara, zato što je reč o najisplativijim nekretninama za dugoročno izdavanje, pri čemu su stanovi te strukture i najutrživiji kada je reč o prodaji. Ukratko, kupovina nekretnine ovog obima sa sobom nosi najmanji rizikMeđutim, najveće stope prinosa se ostvaruju investicijama u kompleksnije nepokretnosti kao sto su poslovne zgrade, retail parkovi, tržni centri i hoteli, ali ovakve investicije sa sobom nose i veći rizik. Za ovakve investicije se češće odlučuju strani investitori.

Pažljivo istražite tržište

Iako se u prethodnom periodu u srpskoj prestonici dogodio svojevrstan „bum“ prodaje garsonjera-, studija i manjih stanova u centru grada radi izdavanja „stan na dan“, sada sve više raste interesovanje za investiranje u stanove koji mogu poslužiti za stanovanje ili za dugoročnije izdavanje. Iako je Beograd po pitanju i cene i tražnje uvek među najatraktivnijim lokacijama, ne treba prenebregnuti činjenicu da je i razmatranje ulaganja u apartmanske komplekse na našim poznatim planinama, kao što je Kopaonik, izuzetno dobra investicija, ukoliko je korektna cena. Kao i Zlatibor koji posetioci rado obilaze (i iznajmljuju apartmane) tokom cele godine.

Nekretnina kao investicija

Povoljni uslovi kreditiranja i niske kamatne stope mogu opredeliti kreditno sposobne, zaposlene kupce da razmišljaju o bankarskom kreditu kao šansi za investiranje u nekretninu. Za kupce koji već imaju nekretninu u kojoj žive, nova nekretnina se izdavanjem može „samostalno isplatiti“, a njima dugoročno ostaje imovina. Ovakva investicija je uvek isplativa, a koliko će brzo dospeti na naplatu zavisi od projekta, lokacije, kvaliteta gradnje.

Ako se za 10 godina isplati investicija, kupac je već na dobitku, i to se smatra dobrom investicijom. Ukoliko se opredeljuju za kupovinu svoje prve nekretnine kreditom banke, kupci će ponekad napraviti kompromise kada je u pitanju cena ili lokacija iste, ali retko čine kompromise kada je u pitanju komfor i kvalitet života u novom stanu ili kući. I to jeste glavni kriterijum od kog ne treba odstupati.