Izvor: mondo.ba

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP) predstavila je krajem 2017.godine Registar cijena nepokretnosti koji omogućava brži i jednostavniji uvid u nekretnine u Republici Srpskoj.

Baza podataka nekretnina građanima je orijentir pri kupovini ili investiranju, a evidentirani podaci su dostupni na sajtu RUGIP-a : https://rcn.rgurs.org.

Putem ovog sajta zaintersovani će moći da provjere po kojim cijenama se prodaju kuće, stanovi, te zemljište u određenom djelu neke opštine ili grada. Takođe, na sajtu se mogu pratiti i kretanja cijena nekretnina na tržištu, vidjeti gdje su najskuplje kuće ili stanovi, gdje je najjeftinije zemljište i slično.

Kako u RUGIP kažu, koristi od Registra cijena nepokretnosti su:

  • Transparentno i stabilno tržište nekretnina
  • Porast BDP – bruto domaćeg proizvoda. Po podacim Agencije za statistiku BiH za 2014. godinu nekretnine neposredno utiču sa 5-6% na BDP, prema tome tržište nekretnina jeste jedna od najjačih društvenih grana svake države (radna mjesta, finansiranje, porezi=BDP raste)
  • Registar cijena nepokretnosti služi za izradu planova i izvještaja neophodnih za praćenje tržišta i procjenu vrijednosti nekretnina za potrebe stanovništva, banaka, investitora, procijenitelja
  • Pored već navedenih svrha Registra cijena nepokretnosti postoje još i druge javne svrhe, određene zakonom kao što su eksproprijacije, porez na nasljeđe i poklon, kreiranje politike upotrebe zemljišta, do uzimanja hipotekarnih kredita.